doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Yr wybodaeth gyfredol am COVID-19 

 

Diweddarwyd ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2021

Yn ystod y pandemig COVID-19, ac i flaenoriaethu eich diogelwch, cafodd ein cyrsiau eu darparu’n rhithiol ac roedd modd mynd arnynt ar-lein gyda’ch dewis ddarparydd cwrs.

Ond, o ganlyniad i ddiweddariadau gan Lywodraeth y DU yn ystod 2021 a llacio rhai o’r cyfyngiadau cyfreithiol, rydym yn gweithio gyda darparwyr cyrsiau i ail gyflwyno cyrsiau mewn lleoliadau ffisegol, i redeg ochr yn ochr â’r cyrsiau rhithwir. Efallai bod nifer fechan o gyrsiau ffisegol ar gael mewn rhai ardaloedd.

Dylid nodi y bydd cyrsiau ffisegol yn digwydd dim ond ar ôl i’r darparwyr wneud asesiadau risg lleol trylwyr, a bydd mesurau priodol wedi eu rhoi ar waith mae’n debyg i ddiogelu pawb sy’n gysylltiedig â mynychu’r cwrs.

Gallwch archebu Cyrsiau Rhithwir gydag unrhyw ddarparydd cyrsiau am eich bod yn gwneud y cwrs yn eich cartref. Bydd Cyrsiau Ffisegol yn golygu eich bod yn teithio i leoliad y cwrs.

Mae UKROEd yn parhau i fonitro safbwynt Llywodraeth y DU yn agos, gan ddilyn y diweddariadau diweddaraf, ac os bydd y sefyllfa’n newid, byddwn yn diweddaru’r dudalen hon i gyd-fynd â hynny.

I ganfod darparydd cwrs ac i archebu eich cwrs, ewch i https://offer.ndors.org.uk