doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Yr wybodaeth gyfredol am COVID-19 

 

Diweddarwyd ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2021

Yn ystod pandemig COVID-19, ac i flaenoriaethu eich diogelwch, cafodd ein cyrsiau eu darparu’n rhithwir, ac roedd modd mynd arnyn nhw ar-lein gyda’r darparydd cwrs a ddewiswyd.

Ond, o ganlyniad i ddiweddariadau diweddar Llywodraeth y DU a llacio rhai cyfyngiadau cyfreithiol, rydym yn gweithio gyda’r darparwyr cwrs i ailgyflwyno cyrsiau mewn safleoedd ffisegol, i redeg ochr yn ochr â’r cyrsiau rhithwir. Efallai y bydd nifer fechan o gyrsiau ffisegol ar gael mewn rhai ardaloedd. Dylech nodi na fydd y cyrsiau ffisegol yn digwydd nes bydd y darparwyr wedi gwneud asesiadau risg lleol manwl.

Gallwch archebu Cyrsiau Rhithwir gydag unrhyw ddarparydd cwrs gan eich bod yn mynd arnynt yn eich cartref. Bydd angen i chi deithio i leoliad y cwrs ar gyfer y Cyrsiau Ffisegol.

I ganfod darparydd cwrs ac archebu eich cwrs, ewch i https://offer.ndors.org.uk

 

Translate »