doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Składanie skarg

Często Zadawane Pytania

Składanie skarg

Składanie skargi do UKROEd (Edukacji dla Sprawców Wykroczeń Drogowych w Wielkiej Brytanii)

Wszystkie skargi traktujemy poważnie. Mamy świadomość, że czasem coś może pójść nie tak i będziemy dążyć do jak najszybszego rozwiązania problemów oraz rozpowszechnienia wszelkich wniosków wśród wszystkich organizatorów kursów i trenerów.

Do kogo należy złożyć skargę?

Uzyskanie informacji do kogo należy złożyć skargę może być niejasne, zwłaszcza gdy w sprawę zaangażowana jest więcej niż jedna organizacja/jednostka policji. Dodatkowe informacje lub pomoc można uzyskać pod poniższym adresem e-mail:

[email protected]

Jeżeli po kontakcie z policją i/lub organizatorem kursu nadal chce Pan(i), abyśmy zweryfikowali problem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

[email protected]

UWAGA – wszelkie skargi przesłane na ten adres e-mail nie będą rozpatrywane przez policję ani przez organizatora kursu w sytuacji, gdy wygaśnie termin wykroczenia lub oferty kursu. Pełną odpowiedź na skargę otrzyma Pan(i) z tego adresu w ciągu 28 dni roboczych lub szybciej, jeśli będzie to możliwe.

Jeśli chcesz Pan(i) złożyć skargę na domniemane przestępstwo, należy skierować ją do jednostki policji, która wysłała korespondencję.

Należy pamiętać, aby nie ignorować żadnej korespondencji wysłanej przez jednostkę policji lub organizatora kursu, dotyczącej zwrotu jakichkolwiek dokumentów, o których wypełnienie w formie papierowej lub elektronicznej poprosiła policja lub organizator kursu. Jakiekolwiek opóźnienie może oznaczać, że w przypadku przedstawienia Panu/Pani oferty kursu i braku odpowiedzi zwrotnej w terminie wyznaczonym przez policję lub organizatora kursu oferta kursu może zostać wycofana, a Pan(i) może otrzymać mandat karny lub wezwanie do stawienia się w sądzie.

Korespondencja przesłana przez jednostkę policji lub organizatora kursu powinna zawierać szczegółowe dane kontaktowe oprócz danych, które mogą być opublikowane w ich witrynach internetowych.

Jeśli Pana/Pani skarga dotyczy jakiegokolwiek aspektu kursu, należy złożyć ją do organizatora kursu lub jednostki policji odpowiedzialnej za obszar, na którym organizowany był kurs. Zazwyczaj istnieje procedura, w ramach której organizator kursu musi poinformować wyznaczającą go jednostkę policji o wszelkich otrzymanych skargach dotyczących prowadzenia kursów w ramach NDORS (Krajowego programu szkoleniowego dla sprawców wykroczeń drogowych). Jednostka policji może wówczas przekazać sprawę do UKROEd, jeśli uzna to za stosowne.

Skarga

UKROEd zachęca do przekazywania wszelkich informacji zwrotnych, ponieważ służą one poprawie ogólnej jakości kursów prowadzących zmiany zachowań. Jesteśmy wdzięczni, gdy klienci dzielą się opiniami i doświadczeniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Jeśli nie jest Pan(i) zadowolony(-a) ze sposobu traktowania podczas kursu lub prowadzenia kursu, zachęcamy do rozmowy z trenerem lub wczesnego zgłoszenia swoich wątpliwości organizatorowi kursu. W wielu przypadkach umożliwia to szybkie rozwiązanie problemu. Na tym etapie można rozwiązać wiele problemów, ale w niektórych przypadkach może okazać się, że lepiej skontaktować się bezpośrednio z UKROEd.

Sposób złożenia skargi

Skargę można złożyć w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail. Prosimy o dołączenie zgody na udostępnienie przez UKROEd Pana/Pani danych osobowych odpowiedniej jednostce policji lub organizatorowi kursu.

Skargi należy składać w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia lub zauważenia problemu. Termin ten może zostać przedłużony, jeśli istnieją uzasadnione powody, które powstrzymywały Pana/Panią przed wcześniejszym złożeniem skargi i nie można przeprowadzić rzetelnego dochodzenia. Decyzja zostanie podjęta przez kierownika ds. standardów zawodowych w porozumieniu z Panem/Panią.

Czego należy oczekiwać

Należy oczekiwać potwierdzenia przyjęcia skargi i propozycji rozmowy ze wskazaną osobą na temat rozpatrzenia skargi. Nastąpi to w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu skargi przez dział ds. standardów zawodowych.

Jeśli wyrazi Pan(i) zgodę, dyskusja obejmie okres, w którym może zostać wysłana odpowiedź na złożoną skargę. Staramy się rozwiązać lub zbadać otrzymane skargi w ciągu 28 dni. Nie ma jednak określonych ram czasowych i będzie to zależeć od charakteru skargi. Jeśli odpowiedź na skargę będzie opóźniona, poinformujemy o tym.

Po rozpatrzeniu skargi prześlemy pisemną odpowiedź pocztą elektroniczną. Odpowiedź powinna zawierać ustalenia i, w stosownych przypadkach, przeprosiny oraz informacje o działaniach podjętych w odniesieniu do wskazanych problemów.


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content