doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Trendy & statystyki

Poniższa tabela pokazuje liczbę osób, które uczestniczyły i ukończyły kursy NDORS w Wielkiej Brytanii do 2023 roku.

Stopniowy wzrost niektórych z tych danych z roku na rok wynika z faktu, że nie wszystkie kursy były dostępne we wszystkich siłach policyjnych.

W miarę jak odbywa się harmonogram przeglądów kursu i aktualizowana jest treść, nazwa kursu może ulec zmianie, a zmiany te są wyjaśnione w tabeli skrótów.

 

Wyjaśnienie skrótów kursów
NSAC SCD RIDE WDU NMAC YBYL SCC NRRAC Total
2023 1,576,401 8,505 37 117,340 210,998 16,961 507 534 1,931,283
NSAC / iNSAC SCD / iSCD RiDE WDU / iWDU NMAC / iNMAC YBYL SCC Total
2022 1,478,444 7,428 166 93,177 168,542 16,321 465 1,764,543
NSAC / iNSAC SCD / iSCD RiDE WDU / iWDU NMAC / iNMAC YBYL SCC Total
2021 1,279,803 8,633 14 74,026 113,296 18,241 562 1,494,575
NSAC / iNSAC SCD / iSCD RiDE WDU / iWDU NMAC / iNMAC YBYL SCC Total
2020 1,089,372 6,494 156 61,872 96,022 19,602 357 1,273,875
NSAC SCD RiDE WDU NMAC YBYL SCC Total
2019 1,282,698 12,774 929 76,430 106,957 12,417 31 1,492,236
NSAC NDIS / NDAC / SCD RiDE WDU NMAC YBYL NSAC20 D4C Total
2018 1,186,536 13,956 1,170 74,539 107,776 30,318 29,663 1,859 1,445,817
NSAC NDIS RiDE WDU NMSAC / NMAC YBYL NSAC20 D4C Total
2017 1,195,356 17,537 1,304 92,386 37,286 33,030 34,471 2,228 1,413,598
NSAC NDIS RiDE WDU YBYL NSAC20 D4C Total
2016 1,188,961 19,570 1,216 125,583 35,534 17,139 2,877 1,390,880
NSAC NDIS RiDE WDU YBYL NSAC20 D4C Total
2015 1,207,570 21,236 986 123,397 39,213 8,229 2,924 1,403,555
NSAC NDIS RiDE WDU YBYL NSAC20 D4C Total
2014 1,185,860 21,272 1,001 99,668 43,876 1,380 2,748 1,355,796
Skip to content