doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Road Safety Trust (Fundusz Bezpieczeństwa Drogowego)

UKROEd (Edukacja dla Sprawców Wykroczeń Drogowych w Wielkiej Brytanii) jest własnością Road Safety Trust, który jest największą niezależną organizacją charytatywną zajmującą się udzielaniem grantów w Wielkiej Brytanii, finansującą inicjatywy związane z bezpieczeństwem drogowym.

Road Safety Trust jest organizacją charytatywną zarządzaną przez radę powierników.

Powiernicy wywodzą się z różnych środowisk, w tym z sektora prywatnego, służby cywilnej, szkolnictwa wyższego, polityki i zwalczania przestępczości. Członkami funduszu są jednostki policji, które uczestniczą w Krajowym programie szkoleniowym dla sprawców wykroczeń drogowych (NDORS) prowadzonym przez UKROEd.

Wszelkie nadwyżki z działalności UKROEd są przekazywane na koniec roku finansowego Funduszowi Bezpieczeństwa Drogowego w celu przyznawania grantów. Edukacja sprawców wykroczeń drogowych prowadzona przez UKROEd również pomaga organizacji charytatywnej w osiąganiu jej celów i jest głównym celem działalności.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym zajmuje się Road Safety Trust, należy kliknąć tutaj:

Witryna internetowa RST

Skip to content