doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Zapewnienie jakości

W imieniu brytyjskiej policji UKROEd opracowuje specyfikacje kursów, kwalifikacje i wymagania instruktorów i trenerów, wspierane przez solidny system zapewniania jakości.

Oferowanie kursów dla sił policyjnych zostało zorganizowane na zasadzie „siła po siłach”, przy czym każda policja decyduje o najlepszym sposobie pozyskania usług lokalnych. Może to obejmować pełne zamówienie europejskie lub lokalny protokół ustaleń.

 

 

 

Licencjonowanie powoduje zawarcie prawnie wiążącej umowy z organizatorami kursów, instruktorami i trenerami, zapewniając zgodność z krajowymi wymogami dotyczącymi prowadzenia kursów.

Wszystkie kursy NDORS i związane z nimi materiały zostały zarejestrowane w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej i dlatego są chronione prawem.

Skip to content