doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń na kursie NDORS

Często Zadawane Pytania

Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń na kursie NDORS

Korzystanie przez uczestników kursu z telefonów komórkowych lub innych urządzeń nie podłączonych do ułatwienia uczestnictwa w kursie NDORS jest surowo zabronione (poza zaplanowanymi przerwami).

Po rozpoczęciu kursu telefony/urządzenia nieużywane podczas kursu należy przełączyć na tryb „Nie przeszkadzać”, „Spotkanie” lub „Cichy” i przechowywać poza zasięgiem wzroku. Funkcja wibracji powinna być wyłączona, aby zminimalizować zakłócenia. Obejmuje to inteligentne zegarki lub inne podłączone urządzenia.

Aby chronić prywatność wszystkich osób, nie wolno robić zrzutów ekranu, zdjęć ani nagrań z kursu. UKROEd aktywnie monitoruje wszystkie kanały mediów społecznościowych, a jeśli zostanie wykryte naruszenie danych, zostanie to w pełni zbadane. Doprowadzi to do unieważnienia uczestnictwa w kursie i skierowania z powrotem na policję, która nałoży na Ciebie karę trzech punktów i grzywnę.
Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia do celów rejestracyjnych lub fotograficznych jest zabronione przez cały czas trwania kursu NDORS.

Jeżeli uczestnik kursu będzie aktywnie korzystać z urządzenia podczas kursu, zostanie poproszony o opuszczenie go, a sprawa zostanie zwrócona policji.


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content