doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd

Mae UKROEd yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd.

Mae’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd yn elusen a lywodraethir gan fwrdd o ymddiriedolwyr.

Daw’r ymddiriedolwyr o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd, yn cynnwys y sector preifat, y gwasanaeth sifil, addysg uwch, gwleidyddiaeth a gostwng troseddu. Aelodau’r ymddiriedolaeth yw’r Heddluoedd sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Cenedlaethol i Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) a weithredir gan UKROEd.

Mae unrhyw warged ariannol o weithgareddau UKROEd yn cael ei roi’n rhodd i’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol i’w ddidoli fel grantiau. Mae addysg UKROEd i droseddwyr ffyrdd yn helpu’r elusen i gyflawni ei hamcanion hefyd ac mae’n gweithredu fel masnachwr prif ddiben.

I ganfod rhagor am yr hyn a wna’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd, cliciwch yma

Gwefan

Skip to content