doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Tueddiadau ac Ystadegau

Mae’r tabl isod yn dangos faint o bobl a aeth ar gyrsiau NDORS a’u cwblhau ledled y DU hyd at 2020.

Ar hyn o bryd, oherwydd COVID-19, dim ond cyrsiau rhithwir/ar-lein sydd ar gael ac mae’r holl gyrsiau ystafell ddosbarth arferol yn dal ar gau. Bydd elfen ar-y-ffordd iSCD yn cael ei chyflwyno pan fydd yn ddiogel dychwelyd at yr elfen hon o gyflwyno’r cwrs.

Y rheswm am y twf cynyddrannol mewn rhai o’r ffigurau hyn fesul blwyddyn yw nad oedd yr holl gyrsiau ar gael yn yr holl heddluoedd.

Wrth i amserlen adolygu’r cyrsiau fwrw ymlaen ac wrth i gynnwys gael ei ddiweddaru, gallai enw’r cwrs newid ac eglurir y newidiadau hyn yn y tabl o fyrfoddau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach darllenwch yr adran Cwestiynau Cyffredin.

Course abbreviations explained
NSAC / iNSAC SCD / iSCD RiDE WDU / iWDU NMAC / iNMAC YBYL SCC Total
2022 1,478,444 7,428 166 93,177 168,542 16,321 465 1,764,543
NSAC / iNSAC SCD / iSCD RiDE WDU / iWDU NMAC / iNMAC YBYL SCC Total
2021 1,279,803 8,633 14 74,026 113,296 18,241 562 1,494,575
NSAC / iNSAC SCD / iSCD RiDE WDU / iWDU NMAC / iNMAC YBYL SCC Total
2020 1,089,372 6,494 156 61,872 96,022 19,602 357 1,273,875
NSAC SCD RiDE WDU NMAC YBYL SCC Total
2019 1,282,698 12,774 929 76,430 106,957 12,417 31 1,492,236
NSAC NDIS / NDAC / SCD RiDE WDU NMAC YBYL NSAC20 D4C Total
2018 1,186,536 13,956 1,170 74,539 107,776 30,318 29,663 1,859 1,445,817
NSAC NDIS RiDE WDU NMSAC / NMAC YBYL NSAC20 D4C Total
2017 1,195,356 17,537 1,304 92,386 37,286 33,030 34,471 2,228 1,413,598
NSAC NDIS RiDE WDU YBYL NSAC20 D4C Total
2016 1,188,961 19,570 1,216 125,583 35,534 17,139 2,877 1,390,880
NSAC NDIS RiDE WDU YBYL NSAC20 D4C Total
2015 1,207,570 21,236 986 123,397 39,213 8,229 2,924 1,403,555
NSAC NDIS RiDE WDU YBYL NSAC20 D4C Total
2014 1,185,860 21,272 1,001 99,668 43,876 1,380 2,748 1,355,796
Skip to content