doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Zostań kontrolerem

UKROEd (Edukacja dla Sprawców Wykroczeń Drogowych w Wielkiej Brytanii) jest spółką operacyjną Road Safety Trust (Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego), której obowiązkiem jest realizacja Krajowego programu szkoleniowego dla sprawców wykroczeń drogowych (National Driver Offender Scheme, NDORS) w imieniu policji. Firma działa jako podmiot prawny odpowiedzialny za zarządzanie programem NDOR w imieniu policji i do jej obowiązków należą:

  • Opracowanie, ocena i rozwój kursu
  • Analiza i ocena
  • Wydawanie i zapewnienie zgodności licencji trenerów i organizatorów szkoleń
  • Ocena licencji trenerów i organizatorów szkoleń
  • Bezpieczeństwo danych oraz administrowanie procesem obecności za pośrednictwem krajowego systemu informatycznego
  • Zasady, procedury, wytyczne i ogólne porady mające na celu promowanie spójności w organizowaniu kursów w ramach programu
  • Kontakty z użytkownikami i interesariuszami wewnętrznymi oraz wytyczne zorientowane na jakość

Aby osiągnąć swój cel, UKROEd korzysta z usług krajowego zespołu kontrolerów zewnętrznych. Kontrolerzy zewnętrzni prowadzą szereg działań związanych z zapewnieniem jakości i wspierają kierownika Krajowego Programu Jakości oraz szerszy zespół UKROEd. Kontrolerzy zewnętrzni są freelancerami, którzy pracują na zasadzie samozatrudnienia. Częstotliwość ocen zmienia się w ciągu roku w zależności od zapotrzebowania na zapewnienie jakości. Kontrolerzy zewnętrzni przeprowadzają oceny przez Internet i osobiście.

Wybrani kandydaci

Wybrani kandydaci będą pracować w domu na zasadzie samozatrudnienia i będą podróżować do różnych miejsc szkoleniowych w najbliższej okolicy i sąsiednich hrabstwach, a także oceniać kursy w środowisku wirtualnym.

Otrzymają oni stałą stawkę za oceniany kurs, która będzie obejmowała koszty podróży, czas podróży, wypełnianie raportów i korzystanie z własnego sprzętu informatycznego.

Wydatki obejmujące nadmierną liczbę kilometrów będą opłacane w stosownych przypadkach po wcześniejszym zatwierdzeniu.

Osoby, które pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną przed zatrudnieniem zostaną poddane weryfikacji policyjnej.

Informacje o możliwościach zatrudnienia i oferty pracy będą publikowane na stronie ofert pracy w naszej witrynie internetowej.

UKROEd podejmuje działania, aby być organizacją zróżnicowaną i integracyjną. Zachęcamy do aplikowania osoby, które należą do grup niedostatecznie reprezentowanych, na przykład osoby niepełnosprawne.

Skip to content