doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Jak zostać trenerem?

Często Zadawane Pytania

Jak zostać trenerem?

Jeśli chce Pan(i) zostać licencjonowanym trenerem UKROEd (Edukacji Sprawców Wykroczeń Drogowych w Wielkiej Brytanii), w pierwszej kolejności należy upewnić się, że spełnia Pan(i) wymagania pod względem kwalifikacji i profilu trenera. Formularze aplikacyjne i opisy stanowisk można uzyskać u dowolnego organizatora naszych kursów.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zwrócić się do istniejącego licencjonowanego dostawcy usług szkoleniowych, który przeprowadzi szkolenie. UKROEd obecnie nie prowadzi szkoleń dla trenerów. Jeśli uważa Pan(i), że spełnia kryteria kwalifikacyjne, należy skontaktować się z jednym lub kilkoma organizatorami kursów, dla których chce Pan(i) pracować i realizować swoje zainteresowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatorów kursów w ramach NDORS (Krajowego programu szkoleniowego dla sprawców wykroczeń drogowych), należy przejść do strony z lokalizacjami kursów w naszej witrynie internetowej i wybrać rodzaj kursu, w którym chce Pan(i) być trenerem, a następnie wpisać swoją lokalizację lub kod pocztowy, aby wyświetlić informacje o organizatorze kursów w tym obszarze oraz jego dane kontaktowe.

Jeśli organizator kursów jest zainteresowany Pana/Pani aplikacją, może poprosić o wypełnienie formularza aplikacyjnego UKROEd w oparciu o opis stanowiska i charakterystykę osoby na konkretnym kursie, które chce Pan(i) prowadzić jako trener, oraz wszelkie dodatkowe informacje, o które może poprosić organizator kursów. W przypadku spełniania wymagań konieczne będzie uczestnictwo w określonym kursie prowadzonym przez licencjonowanego instruktora. Po pomyślnym ukończeniu kursu otrzyma Pan(i) zaproszenie do ubiegania się o licencję i wpis do rejestru licencjonowanych trenerów UKROEd. Początkowo zostanie wydana tymczasowa licencja, a UKROEd oceni Pana/Pani kompetencje do prowadzenia kursów na żywo. Po pozytywnej ocenie, tymczasowa licencja (wydana na okres sześciu miesięcy) zostaje przekształcona w pełną licencję wydawaną na okres dwóch lat. Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez wygaśnięciem pełnej licencji. Po uzyskaniu licencji może Pan(i) prowadzić określony kurs NDORS, pod kątem którego został(a) Pan(i) przeszkolony(-a). Trener może przekazywać treść kursu wyłącznie sprawcom wykroczeń drogowych i może wykorzystywać jej do szkolenia innych trenerów. Istnieją również licencjonowani trenerzy, którzy są potencjalnie niezależnymi trenerami niezwiązanymi z konkretnym organizatorem kursów. Proces licencjonowania zapewnia organizatorom kursów możliwość zatrudnienia tych trenerów w razie potrzeby.

Obecnie taka możliwość nie jest dostępna, ale przewiduje się, że w najbliższej przyszłości kandydaci, którzy odpowiadają opisowi stanowiska, będą mogli odbyć szkolenie, aby stać się licencjonowanym trenerem bez konieczności zatrudnienia przez organizatora kursów.


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content