doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Na co przeznacza się moją opłatę za kurs?

Często Zadawane Pytania

Na co przeznacza się moją opłatę za kurs?

Objaśnienie przeznaczenia opłat pobieranych od kierowców i motocyklistów, którzy zdecydują się skorzystać z oferty kursu:

Course fees are paid to the organisation delivering the training and are made up of three parts.

Opłaty za kurs są uiszczane na rzecz organizacji prowadzącej szkolenie i składają się z trzech części.

Pierwsza to opłata na pokrycie kosztów organizacji kursu dla kierowcy lub motocyklisty. Policja może samodzielnie prowadzić kursy lub przyznawać ich organizację specjalistycznym organizacjom szkoleniowym. Koszt prowadzenia kursów jest różny i zależy od szeregu czynników:

 • kosztu systemów rezerwacji i systemów rejestracji uczestników;
 • kosztu wirtualnych klas online i pomocy technicznej IT;
 • kosztu personelu prowadzącego szkolenie;
 • kosztu wynajmu lokalu;
 • liczby uczestników/stosunku liczby uczestników do liczby trenerów;
 • czasu trwania kursu;
 • kosztu szkolenia personelu;
 • kosztu kontroli jakości i zgodności;
 • podatku VAT, jeśli ma zastosowanie.

Druga część to opłata za egzekwowanie kosztów przez policję (obecnie 45 GBP), która jest uiszczana na rzecz jednostki policji, z której wysłano ofertę kursu. Opłata jest ustalana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania środkami publicznymi opublikowanymi przez HM Treasury (Skarb Państwa Jej Królewskiej Mości). Opłata pokrywa koszty pracy administracyjnej poniesionej przez policję w związku z dodatkową liczbą wykrytych sprawców, którym następnie zaoferowano kurs. Obejmuje ona następujące składniki:

 • kontakt z zarejestrowanymi właścicielami, zarządzającymi transportem, firmami leasingowymi i firmami wynajmującymi w celu zidentyfikowania kierowcy odpowiedzialnego za wykroczenie;
 • sprawdzenie, czy sprawca kwalifikuje się do zaoferowania mu kursu;
 • wysłanie oferty do kierowcy;
 • monitorowanie zgodności z ofertą programową;
 • monitorowanie obecności sprawcy na kursie;
 • ostateczne zamknięcie sprawy bez wyroku sądowego.

Ta opłata jest przekazywana przez organizację szkoleniową do UKROEd, która z kolei przekazuje ją jednostce policji, z której wysłano ofertę kursu. Takie rozwiązanie oznacza, że kursy są finansowane ze środków własnych, a nie publicznych, które można przeznaczyć na inne niezbędne usługi. Egzekwowanie kosztów nie obejmuje faktycznego wykrycia wykroczenia ani kosztów użytego do tego sprzętu.

Trzecia część, również stała (obecnie 4 GBP), trafia do UKROEd na pokrycie kosztów administrowania programem w imieniu policji. Obejmuje ona koszty operacyjne związane z rozwojem i utrzymaniem bezpiecznych systemów baz danych służących do przetwarzania danych o sprawcach wykroczeń, a także generowaniem treści kursów, zapewnieniem jakości realizacji kursów oraz monitorowaniem ich skuteczności. Opłata jest przekazywana przez organizację szkoleniową do UKROEd. UKROEd to organizacja non-profit, a wszelkie nadwyżki wynikające z jej działalności przekazywane są na rzecz funduszu Road Safety Trust. W roku finansowym 2019/2020 przekazana kwota wyniosła 0,9 miliona GBP. W tym roku fundusz Road Safety Trust przyznał sześć grantów o łącznej wartości 837 900 GBP na badania i interwencje w zakresie bezpieczeństwa drogowego, a także na sześć inicjatyw o łącznej wartości 120 000 GBP w ramach jego nowego programu „Małe Granty”.

 


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content