doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Sicrhau ansawdd

Ar ran gwasanaeth heddlu’r DU, mae UKROEd yn datblygu manylebau’r cyrsiau, a chymwysterau a gofynion addysgwyr a hyfforddwyr, a chefnogir y rhain gan drefn sicrhau ansawdd gadarn.

Mae’r gwaith o ddarparu cyrsiau i heddluoedd wedi’i drefnu ar sail yr heddlu unigol, a phob heddlu yn penderfynu ar y ffordd orau o sicrhau gwasanaethau lleol. Gall hyn amrywio o broses gaffael Ewropeaidd lawn i femorandwm cyd-ddealltwriaeth lleol.

Mae trwyddedu yn arwain at drefniant cyfreithiol rwymol â darparwyr cyrsiau, addysgwyr a hyfforddwyr, i sicrhau cydymffurfiad â’r gofynion cenedlaethol wrth ddarparu cyrsiau.

Mae holl gyrsiau NDORS a’r deunydd cysylltiedig wedi’u cofrestru â’r Swyddfa Eiddo Deallusol ac maent felly wedi eu diogelu gan y gyfraith.

Translate »