doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Zostań instruktorem kursu NDORS (Krajowego programu szkoleniowego dla sprawców wykroczeń drogowych)

Osoba, która chce zostać instruktorem kursu NDORS, musi spełnić wymagane kryteria dotyczące aplikacji, opisu stanowiska i specyfikacji osoby. Będzie musiała odbyć szkolenie, przejść kwalifikację i ocenę, aby być kompetentnym instruktorem prowadzącym kursy NDORS i uzyskać wpis do rejestru licencjonowanych instruktorów NDORS.

INFORMACJE, JAK ZOSTAĆ LICENCJONOWANYM ORGANIZATOREM KURSÓW, TRENEREM LUB INSTRUKTOREM MOŻNA ZNALEŹĆ KLIKAJĄC W PONIŻSZE ŁĄCZA:

Jeśli chcesz zostać licencjonowanym organizatorem kursów, odwiedź tę stronę:
Zostań organizatorem kursów

Jeśli chcesz zostać trenerem, odwiedź tę stronę:
Zostań trenerem

Jeśli chcesz zostać instruktorem, odwiedź tę stronę:
Zostań instruktorem

Instruktorzy

Osoby te są zwykle wybierane przez dostawcę kursu i zostają instruktorem w jego imieniu. Czasami osoby niezależne mogą również aplikować i zostać instruktorami. UKROEd (Edukacja dla Sprawców Wykroczeń Drogowych w Wielkiej Brytanii) będzie publikować oferty i wolne miejsca w zakresie szkolenia instruktorskiego w przypadku większego zapotrzebowania.

Wyspecjalizowani instruktorzy

UKROEd jest również otwarty na rekrutację wyspecjalizowanych instruktorów. Taka osoba powinna posiadać specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z tematem wybranego kursu. Instruktorzy powinni być także specjalistami w dziedzinie psychologii, edukacji i szkoleń oraz współtworzyć lub tworzyć kursy w imieniu UKROEd. Jak wspomniano powyżej na tej stronie pojawią się oferty pracy/wolne stanowiska.

Zgłoszenie na stanowisko instruktora

Aby zostać instruktorem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający opis stanowiska, a także dane osobowe związane z konkretnym kursem, w ramach którego kandydat chce zostać instruktorem. Jeśli spełni te wymagania, będzie musiał wziąć udział w kursie prowadzonym przez wyspecjalizowanego instruktora z licencją UKROEd.

Podczas udziału w kursie instruktorskim kandydat zostanie również oceniony pod kątem kompetencji do prowadzenia kursu. Ocena ta opiera się jedynie na małych elementach kursu. Kursy, w ramach których kandydaci mogą zostać instruktorami, to:

  • Ogólnokrajowy kurs świadomości prędkości
  • JAZDA
  • Co nas napędza?
  • Ogólnokrajowy kurs wiedzy o autostradach
  • Kurs bezpiecznej i rozważnej jazdy
Skip to content