doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Dodatkowe wymagania

Często Zadawane Pytania

Dodatkowe wymagania

Jako organizacja traktujemy priorytetowo przestrzeganie Ustawy o Równości 2010, szczególnie w tym, w jaki sposób prosimy naszych usługodawców o dostarczanie usług opinii publicznej w imieniu brytyjskiej policji.

Każda rozsądna korekta będzie brać pod uwagę, w jaki sposób najlepiej spełnić prośbę w interesie wszystkich uczestników kursu i powinna być ustalana indywidualnie przed kursem lub podczas rezerwacji, aby można było dokonać ustaleń do Organizatora Kursu.

Te uzasadnione korekty obejmują między innymi:

  • Czas modlitwy
  • Wymagania brytyjskiego języka migowego – BSL
  • Widoczne i niewidzialne niepełnosprawności
  • Karmienie piersią (patrz dalsze FAQ na ten temat)
  • Wymagany opiekun/tłumacz

Każdy uczestnik musi uczestniczyć w całym kursie, aby go ukończyć.

Spróbuj oczywiście ustalić najlepszy czas dla siebie.

Jeżeli osoba ze specjalnymi wymaganiami nieobecna jest na jakiejkolwiek części kursu bez pozwolenia, może to stanowić nieukończenie kursu i może prowadzić do ponownego objęcia przestępstwa postępowaniem karnym.

Aby uzyskać dostęp do strony rezerwacji kursu i skontaktować się z dostawcą kursu w celu omówienia swoich wymagań, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przejdź do https://offer.ndors.org.uk gdzie będziesz mieć dostęp do szczegółów swojej oferty kursu poprzez:

  •  REGISTER: Wprowadzenie numeru referencyjnego i kodu PIN z listu z ofertą kursu lub numeru referencyjnego i wprowadzenie numeru kierowcy w polu PIN zamiast kodu PIN

LUB

  • LOGIN: Jeśli wcześniej zdecydowałeś się utworzyć konto i potwierdziłeś swój adres e-mail, możesz zalogować się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła. Możesz również skorzystać z funkcji „Forgot your Password” (Nie pamiętasz hasła), aby ustawić lub zresetować hasło, jeśli podczas Rejestracji podałeś adres e-mail.

Obie metody przeniosą Cię do pulpitu nawigacyjnego (Dashboard):

  • Kliknięcie „Access My Courses” (Dostęp do moich kursów) pozwoli Ci wyszukać dogodną Lokalizację kursu lub znaleźć aktualną rezerwację. Umożliwi to znalezienie danych kontaktowych z organizatorem kursu, w przypadku gdy trzeba zmienić datę lub godzinę kursu w razie potrzeby lub zadać dalsze pytania.
  • Kliknięcie na „Manage My Details” (Zarządzaj moimi danymi) umożliwi Ci przeglądanie i aktualizowanie danych podanych podczas Rejestracji – w tym adresu e-mail

Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content