doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane w systemie?

Często Zadawane Pytania

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane w systemie?

W przypadku uczestnictwa w kursie NDORS (Krajowego programu szkoleniowego dla sprawców wykroczeń drogowych), UKROEd (Edukacja dla Sprawców Wykroczeń Drogowych w Wielkiej Brytanii) będzie przechowywać Twoje dane w systemie (DORS+) przez okres trzech lat i 6 miesięcy od daty popełnienia wykroczenia.

Okres przechowywania składa się z dwóch elementów:

Okres kwalifikowalności: po ukończeniu kursu przez okres 3 lat od daty popełnienia wykroczenia nie otrzymasz oferty kursu dotyczącego teo samego rodzaju wykroczenia.
Okres administracyjny: kontrole kwalifikowalności są przeprowadzane retrospektywnie po wykryciu wykroczenia i zidentyfikowaniu kierowcy. Aby ułatwić kontrolę kwalifikowalności, przechowujemy Twoje dane przez dodatkowe 6 miesięcy, aby policja mogła przetworzyć wszelkie oferty kursów dotyczących nowego wykroczenia.

W przypadku braku uczestnictwa w kursie Twoje dane będą przechowywane w naszym systemie przez okres 12 miesięcy od daty popełnienia wykroczenia w celu wspierania procedur policyjnych.

Dostęp do Twojej dokumentacji w naszym systemie jest ściśle kontrolowany i ograniczony do osób i organizacji, które mają uzasadniony interes biznesowy w uzyskaniu dostępu do tych danych. Wszelki dostęp do Twoich danych podlega kontroli, a w przypadku utworzenia konta po zalogowaniu w sekcji „Przeglądaj aktywność na moim koncie” możesz zobaczyć, kto miał dostęp do Twoich danych.

Okresy przechowywania są szczegółowo opisane w Informacji o ochronie prywatności, która jest dostępna pod adresem:
https://offer.ndors.org.uk/privacy


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content