doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Czy uczestnictwo w kursie wpłynie na moje ubezpieczenie?

Często Zadawane Pytania

Czy uczestnictwo w kursie wpłynie na moje ubezpieczenie?

Żadna jednostka policji nie ma prawa ingerować w branżę ubezpieczeniową ani regulować jej, a wszyscy ubezpieczyciele i ich specjaliści ds. ryzyka ubezpieczeniowego mają swobodę ustalania składek na podstawie własnej oceny ryzyka.

Pytanie często zadawane przez osoby, które otrzymują ofertę kursu i uczestniczą w kursie, dotyczy tego, czy oferta i uczestnictwo w kursie w ramach NDORS (Krajowego programu szkoleniowego dla sprawców wykroczeń drogowych) powinny być zgłaszane ubezpieczycielom. Z porady prawnej wynika, że uczestnictwo w kursie NDORS nie jest wyrokiem skazującym ani nie powinno być traktowane jako wyrok skazujący, w przeciwieństwie do mandatu karnego.

Dane NDORS NIE są udostępniane firmom ubezpieczeniowym i takie firmy nie mają do nich dostępu.

Wydaje się, że branża podchodzi do NDORS w sposób niespójny, gdyż mniejszość ubezpieczycieli dostosowuje składki po zgłoszeniu, a większość nie wykazuje żadnego zainteresowania.

Ustawa o ubezpieczeniach konsumenckich (ujawnianie informacji i oświadczenia) z 2012 r. weszła w życie 6 kwietnia 2013. Ustawa ta modyfikuje starą zasadę prawa zwyczajowego, zgodnie z którą polisy ubezpieczeniowe są umowami „zawieranymi w dobrej wierze”, która zobowiązywała ludzi do ujawniania informacji, które mogą być istotne, nawet jeśli nie były one wymagane. Zgodnie z ustawą, osoby, którzy wykupują ubezpieczenie głównie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, które jednak obejmuje polisę na samochód prywatny do użytku służbowego klasy 1, nie muszą już zgadywać, jakich informacji może oczekiwać ubezpieczyciel. Zamiast tego muszą dostarczyć tylko to, co jest wymagane, albo przy wykupieniu polisy, albo gdy coś się zmieni w trakcie obowiązywania polisy. Z tego względu jeśli pytanie dotyczące uczestnictwa w kursie NDORS i jego ukończenia nie zostało wyraźnie zadane w momencie zawierania polisy lub w jakimkolwiek innym momencie w okresie obowiązywania polisy, kierowca, który ukończył kurs NDORS, nie ma żadnego obowiązku ujawniania tych informacji swojemu ubezpieczycielowi. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach zapisanych drobnym drukiem.

 


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content