doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Czy strona do rezerwacji kursów jest bezpieczna?

Często Zadawane Pytania

Czy strona do rezerwacji kursów jest bezpieczna?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Twoje dane są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania w naszym systemie.

System DORS+ jest akredytowany przez Policyjny Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem dotyczącym Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zespół zapewnia niezależny przegląd wdrożonych przez nas procesów i procedur bezpieczeństwa.

System DORS+ jest corocznie poddawany niezależnym testom bezpieczeństwa (na poziomie CHECK).

System DORS+ jest hostowany, a Twoje dane są przechowywane w centrach danych w Wielkiej Brytanii, które zostały akredytowane jako Police Assured Secure Facilities. Nie przechowujemy, nie przetwarzamy ani nie przekazujemy Twoich danych poza Wielką Brytanię.

Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych przechowywanych w systemie DORS+ do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich, które mają biznesową potrzebę dostępu do tych informacji i które zostały sprawdzone przez policję. Każdy taki dostęp podlega kontroli, a takie osoby są objęte obowiązkiem zachowania poufności.

Możesz dowiedzieć się kto miał dostęp do Twoich danych za pomocą funkcji aktywności na koncie dostępnej po zalogowaniu się na koncie.


Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie w sekcji „najczęściej zadawane pytania”?

Jeśli nie, rozważ kontakt z nami.


Skip to content