doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Y Cyrsiau

Mae UKROEd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau NDORS. Gweithredir y cynllun ar ran gwasanaeth yr heddlu sy’n amlinellu’r math o droseddwr a’r troseddau, ac yn seiliedig ar hyn mae’r cyrsiau’n cael eu datblygu (a’u hadolygu bob tair blynedd). Bydd Prif Swyddog yr Heddlu yn ôl ei ddisgresiwn absoliwt yn cynnig un o’r cyrsiau hyn i droseddwr yn hytrach nag erlyniad. Nid oes gan droseddwr hawl awtomatig i gwrs. Dewis arall yn lle erlyniad yw’r cyrsiau hyn. Ond, ar ôl ystyried y ffeithiau i gyd, os deuir i’r casgliad na fyddai cynnig cwrs o fudd i’r cyhoedd, yna dilynir y broses erlyn arferol.

Cynllunnir y cyrsiau gan Uned Datblygu Cyrsiau UKROEd, sy’n cynnwys academyddion blaenllaw ym maes newid ymddygiad a thrafnidiaeth, uwch ymarferwyr profiadol ym maes gorfodaeth a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae pob cwrs sy’n cael ei ddatblygu yn seiliedig ar y gwaith ymchwil diweddaraf ac yn cael ei werthuso. Mae hyn yn caniatáu i UKROEd ddangos fod y cyrsiau’n ‘addas i’r diben’. Cyn cyflwyno cwrs yn genedlaethol i’w ddefnyddio gan y cyhoedd, mae’n cael ei dreialu mewn amgylchedd wedi’i reoli ac yna mae’n bosibl y bydd newidiadau’n cael eu gwneud cyn iddo gael ei lansio’n swyddogol fel cwrs NDORS cenedlaethol.

Daw’r darparwyr, sy’n gweithredu dan drwydded UKROEd, o sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat, a bydd rhai heddluoedd yn darparu cyrsiau NDORS gan ddefnyddio’u hadnoddau eu hunain. Mae’n rhaid i’r holl ddarparwyr gydymffurfio â’r trefniadau cenedlaethol, felly er enghraifft dylech weld yr un cwrs yn Newcastle ag y byddech yn ei weld yn Norwich.

Os cawsoch gynnig cwrs ac os hoffech chi archebu lle ar gwrs, darllenwch yr wybodaeth yn eich llythyr cynnig. Rhaid ichi ddefnyddio’r ddolen isod a fydd yn eich arwain at y wefan benodol:

https://offer.ndors.org.uk

Os dymunwch weld y gost a manylion cysylltu eich Darparwyr Cwrs ewch i’n hadran Cwestiynau Cyffredin ac edrychwch ar y penawdau ‘Costau’r Cyrsiau’ a ‘Gweld eich Cwrs a’ch Darparydd Cwrs’ (‘Course Costs’ and ‘Accessing your Course & Your Course Provider’).

Course fees and refunds

You are responsible for paying the course fee in full before you take the course. If you book and pay for a course then choose to re-book it with the same course provider, you may have to pay a re-booking/ administration fee.

If you change to another course provider after you have booked, or do not complete the course, you may have to forfeit some of the booking fee charged by the course provider but the cost recovery money MUST automatically be refunded to you by the course provider.

If you think you are entitled to a refund under this policy, please contact the course provider you booked with – this link will take you to our FAQ section where you will find details under the heading ‘Accessing your Course & your Course Provider’

 

Skip to content