doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Gair am UKROEd – Pwy Ydym Ni?

Mae UKROEd yn gwmni preifat nid-er-elw, sy’n arwain y gwaith o reoli a gweinyddu Cynllun NDORS ar ran gwasanaeth yr Heddlu. Roedd yn angenrheidiol datblygu UKROEd gan fod y cynllun wedi tyfu’n sylweddol ac mae bellach yn cynnwys cannoedd o filoedd o ddefnyddwyr bob blwyddyn. Mae sefydlu UKROEd fel cwmni gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun yn sicrhau fod y cynllun yn cael ei lywodraethu’n gadarn.

Daw’r enw UKROEd o United Kingdom Road Offender Education – sy’n dangos i ba raddau y rhoddir pwyslais ar addysgu a hyfforddi gyrwyr sy’n cyflawni troseddau llai difrifol ledled y DU.

Swyddogaethau UKROEd yw darparu gofynion y cwrs, sicrhau safon hyfforddwyr a darparwyr a chaniatáu i’r cyhoedd ddewis ymhle yr hoffent fynd ar gwrs a hynny yn unrhyw le yn y DU, yn ogystal â chasglu a dosbarthu costau gweinyddu darparwyr y cyrsiau ac Adfer Costau Gorfodaeth yr heddlu yn eu tro.

Darllenwch ein e-Lyfr i ddysgu pwy ydym a beth ydym yn ei wneud – gwelwch isod

 

 

 

Dysgwch am Fwrdd UKROEd:

Gweld y tîm

Darllenwch am gyfrifoldebau UKROEd:

Gweld Cyfrifoldebau UKROEd

Translate »