doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Dod yn hyfforddwr

A oes gennych chi ddiddordeb mewn newid ymddygiad ac achub bywydau?

Ydych chi’n teimlo’n gryf ynglŷn â chyflwyno cyrsiau newid ymddygiad i ddefnyddwyr y ffyrdd? A oes gennych chi sgiliau cyflwyno ardderchog yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol effeithiol, mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb ac mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein?

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr trwyddedig NDORS, y peth cyntaf sydd agen ichi ei wneud yw gwirio a ydych yn bodloni cymwysterau a phroffil hyfforddwr.

Mae cyrsiau NDORS a reolir gan UKROEd, yn cael eu cyflwyno gan ddarparwyr cwrs ledled y DU. Os byddwch yn bodloni’r gofynion ac yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn derbyn hyfforddiant trylwyr a chymorth datblygu gan addysgwr a drwyddedir gan UKROEd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am rôl Hyfforddwr, cysylltwch â’r darparwr cyrsiau a fyddai orau gennych yn uniongyrchol (nid UKROEd) er mwyn cael rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio neu cofrestrwch eich diddordeb:

Darparwr Cyrsiau Ardal dan sylw Sut i ymgeisio
Cheshire Police Authority Cheshire [email protected]
DriveSafe Greater Manchester www.drivesafe.org.uk
DriveTech Bedfordshire
Cambridgeshire
Derbyshire
Northumbria
Northern Ireland
Merseyside
London
Thames Valley
Surrey
www.drivetech.co.uk/police-referred-courses/drivetech-trainer-recruitment
Heddlu Dyfed Powys Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Sir Benfro
Powys
[email protected]
Essex County Council Essex [email protected]
Hampshire Police Hampshire

Isle of wight

[email protected]
Hartlepool Borough Council Cleveland
County Durham
[email protected]
Humberside Police Authority East Yorkshire
North Lincolnshire
[email protected]
Kent County Council Kent [email protected]

 

Lancashire Police Authority Lancashire [email protected]
Lincolnshire Road Safety Partnership Lincolnshire www.lincolnshire.gov.uk/lincolnshire-road-safety-partnership/come-work-with-us
Norfolk County Council Norfolk [email protected]
Safer Roads for Nottinghamshire Nottinghamshire [email protected]
Staffordshire County Council Staffordshire [email protected]
Sussex Driver Training Sussex [email protected]
TTC Avon & Somerset
Cumbria
Devon & Cornwall
Gwent
Northampton
Gogledd Cymru
North Yorkshire
Yr Alban
De Cymru
South Yorkshire
West Mercia
West Midlands
West Yorkshire
Wiltshire
www.thettcgroup.com/about/careers/road-safety-trainers
Warwickshire County Council Warwickshire [email protected]

 

 

 

Monitoriaid

Dylai pob darparwr cwrs gael ei fonitor mewnol ei hun i sicrhau fod yr hyfforddwyr a ddefnyddir ganddo’n bodloni’r safonau.

Dylai monitoriaid fod yn monitro eu hyfforddwyr o leiaf unwaith bob deuddeng mis; mae llawer o ddarparwyr yn monitro yn fwy rheolaidd. Mae monitro yn gysylltiedig â’r broses asesu oherwydd dylai’r monitor mewnol fod yn chwilio am yr un sgiliau, a’r un wybodaeth a chymwysterau ag y byddai aseswr NDORS yn chwilio amdanynt yn ystod asesiad ffurfiol.

Skip to content