doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Am beth ydych chi’n chwilio?

Gair am UKROEd

Y Cyrsiau

Digwyddiadau i ddod

Methu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?
Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin neu Cysylltu â Ni

National Driver Offender Retraining Scheme

Nod y wefan hon yw rhoi gwybodaeth ichi am y cynllun (NDORS). Os bydd gennych unrhyw ymholiad am drosedd honedig a gyflawnwyd gennych sy’n golygu fod yr heddlu wedi cynnig cwrs i chi, bydd rhaid ichi gyfeirio’r ymholiad at yr heddlu. Os ydych yn dymuno archebu cwrs, gallwch weld ble mae’r cyrsiau dan Lleoliadau’r Cyrsiau. Os ydych eisoes wedi archebu cwrs, mae’n rhaid ichi gysylltu â’r darparydd cwrs a ddewiswyd gennych.

Os nad ydych wedi darganfod yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano ar brif dudalennau’r wefan mewn perthynas â’r cynllun, ewch i’n Cwestiynau Cyffredin lle gallech ddod o hyd i’r ateb.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan arall sy’n cyfeirio at y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru.

Translate »