doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Am beth ydych chi’n chwilio?

Gair am UKROEd

Y Cyrsiau

Digwyddiadau i ddod

Methu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?
Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin neu Cysylltu â Ni

National Driver Offender Retraining Scheme

Nod y wefan hon yw rhoi gwybodaeth ichi am y cynllun (NDORS). Os bydd gennych unrhyw ymholiad am drosedd honedig a gyflawnwyd gennych sy’n golygu fod yr heddlu wedi cynnig cwrs i chi, bydd rhaid ichi gyfeirio’r ymholiad at yr heddlu. Os ydych yn dymuno archebu cwrs, gallwch weld ble mae’r cyrsiau dan Lleoliadau’r Cyrsiau. Os ydych eisoes wedi archebu cwrs, mae’n rhaid ichi gysylltu â’r darparydd cwrs a ddewiswyd gennych.

Os nad ydych wedi darganfod yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano ar brif dudalennau’r wefan mewn perthynas â’r cynllun, ewch i’n Cwestiynau Cyffredin lle gallech ddod o hyd i’r ateb.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan arall sy’n cyfeirio at y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru.

Translate »