doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

A yw’n bosibl gwarchod pwy ydw i ar gwrs?

Cwestiynau Cyffredin

A yw’n bosibl gwarchod pwy ydw i ar gwrs?

Mae gennych hawl i breifatrwydd ac i fod yn ddienw wrth fynychu’r cwrs. Dim ond yr hyfforddwyr a’r sawl sy’n eich cofrestru ar y cwrs ddylai fod yn ymwybodol o bwy ydych chi mewn gwirionedd, ac mae gennych hawl i aros yn ddienw drwy gydol y cwrs.

Dylai’r hyfforddwyr ofyn i chi beth hoffech chi gael eich galw yn ystod y cwrs, a gallwch ddewis unrhyw enw ffug y byddai’n well gennych i eraill ei ddefnyddio wrth gyfeirio atoch, ar yr amod nad yw’r enw hwnnw’n dramgwyddus, a dylid parchu hyn.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content