doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

A yw’n bosibl i rywun fynd ar fwy nag un cwrs mewn 3 blynedd?

Cwestiynau Cyffredin

A yw’n bosibl i rywun fynd ar fwy nag un cwrs mewn 3 blynedd?

Unwaith y bydd cleient yn mynychu cwrs ni fydd yn gallu mynd ar y cwrs penodol hwnnw eto o fewn tair blynedd ar ôl dyddiad y drosedd wreiddiol.

Fodd bynnag, ac fel enghraifft, os yw cleient yn mynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder mae’n bosibl hefyd y gall dderbyn cynnig Cwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd Cenedlaethol o fewn y tair blynedd gan fod y cyrsiau’n cael eu teilwra’n arbennig ar gyfer problemau penodol, yn seiliedig ar ble y digwyddodd y drosedd.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content