doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Allaf i fynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd os ydw i wedi bod ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder?

Cwestiynau Cyffredin

Allaf i fynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd os ydw i wedi bod ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder?

Yn gyntaf, lle’r Heddlu yn unig fydd dewis a fydd rhywun yn cael cynnig cwrs.

Ac ydi, mae’n bosibl i Gwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd gael ei gynnig i’r rhai sy’n cael eu dal yn mynd dros y terfyn cyflymder ar briffordd pan fo terfynau cyflymder amrywiol yn weithredol ac nid yw’r ffaith eich bod wedi bod ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder yn effeithio dim ar gynnig cwrs o’r fath.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content