doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Beth ddylwn i wisgo ar gyfer cwrs – Oes gofyniadau arbennig?

Cwestiynau Cyffredin

Beth ddylwn i wisgo ar gyfer cwrs – Oes gofyniadau arbennig?

Mae’n bwysig bod yr amgylchedd yn un cyfforddus lle gall bawb sydd ar y cwrs gyfranogi.

Mae’n ofynnol i’r rhai sy’n mynychu’r cwrs edrych yn lân ac mae pob unigolyn yn gyfrifol am ei ymddangosiad a’r ffordd mae’n edrych yn gyffredinol.

Ni ddylai’r rhai sy’n mynychu’r cwrs wisgo dillad sy’n debygol o achosi embaras iddyn nhw eu hunain neu i bobl eraill a dylent fod yn ymwybodol o wahaniaethau diwylliannol mewn gwisg ac ymddangosiad, a pharchu hynny.

Mae gan yr hyfforddwyr/cyflwynwyr y cyrsiau yr hawl i wrthod mynediad i rywun neu ofyn i rywun adael am wisgo gwisg amhriodol. Fel arfer, pan fydd hyn yn digwydd, bydd yr unigolyn hwnnw’n cael ei gyfeirio yn ôl at yr heddlu


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content