doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Os ydw i’n mynd ar y cwrs ydw i’n dal i orfod talu dirwy a chael pwyntiau ar fy nhrwydded?

Cwestiynau Cyffredin

Os ydw i’n mynd ar y cwrs ydw i’n dal i orfod talu dirwy a chael pwyntiau ar fy nhrwydded?

Os ydych yn dewis mynd ar y cwrs, ac yn ei gwblhau, ni fydd angen i chi dalu’r ddirwy ac ni fydd pwyntiau cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded.

Nid yw mynd ar gwrs NDORS yn ddedfryd. Er hynny, bydd eich manylion yn parhau i gael eu cadw ar ein cronfa ddata a petaech chi’n cael eich dal yn cyflawni trosedd debyg o fewn 3 blynedd ar ôl y drosedd wreiddiol y cynigiwyd cwrs ichi ar ei chyfer, ni fyddwch yn cael yr opsiwn o fynd ar gwrs arall.

Ni allwch gael cwrs os ydych chi eisoes wedi talu’r ddirwy ac wedi ildio eich trwydded, gan fod hynny’n cael blaenoriaeth dros y cynnig o gwrs.

 

 

 


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content