doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Pam na allaf i fynd ar gwrs arall am y tair blynedd nesaf?

Cwestiynau Cyffredin

Pam na allaf i fynd ar gwrs arall am y tair blynedd nesaf?

Mae’r polisi o eithrio unigolyn rhag cael cynnig cwrs arall am 3 blynedd am yr un math o drosedd yn cyfateb â’r safon sector cyhoeddus gyfredol o bwyntiau cosb sy’n para am 3 blynedd yn dilyn dedfryd


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content