doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Rhoi adborth am y cwrs i UKROEd

Cwestiynau Cyffredin

Rhoi adborth am y cwrs i UKROEd

Os hoffech adael adborth, anfonwch e-bost atom ar [email protected].  Dywedwch wrthym am eich profiad ar y cwrs a rhowch y canlynol i ni:

  • Dywedwch wrthym beth oedd enw eich darparydd cwrs a dyddiad ac amser eich cwrs.
  • Rydym yn cymryd eich adborth yn ddifrifol iawn. Os ydych wedi wynebu unrhyw broblemau ar gwrs yna cysylltwch a rhowch gymaint o fanylion i ni ag y gallwch er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r mater.
  • Rhowch eich cyfeirnod heddlu 16 digid i ni – bydd hwn yn ein helpu i weld pa heddlu sy’n ymdrin â’ch achos pan fo angen.

NODER – ni fydd yr Heddlu na’r Darparydd Cwrs yn ystyried unrhyw ymholiadau a adewir yn y cyfeiriad e-bost hwn fel hysbysiad gennych chi os bydd dyddiadau eich trosedd neu gynnig cwrs wedi dod i ben. Byddwch yn derbyn ymateb o’r cyfeiriad e-bost hwn o fewn 5 diwrnod gwaith neu’n gynharach lle bo modd.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content