doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Rwyf angen Newid/Diweddaru fy Nghyfeiriad E-bost/Cyfrinair

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf angen Newid/Diweddaru fy Nghyfeiriad E-bost/Cyfrinair

Os cewch unrhyw drafferthion gyda’ch cyfrinair neu eich cyfeiriad e-bost gallwch newid/ddiweddaru’r wybodaeth hon eich hun yn hwylus.

Newid/diweddaru cyfrinair – Gallwch wneud hyn yn https://offer.ndors.org.uk drwy ddefnyddio’r ddolen “Wedi anghofio eich Cyfrinair” a rhoi’r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio wrth Gofrestru.

Newid/Diweddaru e-bost – Gallwch wneud hyn yn https://offer.ndors.org.uk  a chael mynediad i’r system gan ddefnyddio naill ai eich Cyfeirnod a’r rhif PIN (o’ch llythyr Cynnig Cwrs) neu eich Cyfeirnod a’ch Rhif Gyrrwr (yn y maes PIN yn hytrach na PIN) dylai hyn eich arwain at Ddangosfwrdd sy’n cynnwys 2 opsiwn – “Fy Nghyrsiau” a “Rheoli Fy Manylion”. Bydd clicio ar Rheoli fy Manylion yn caniatáu ichi ddiweddaru eich cyfeiriad e-bost.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content