doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Sut mae fy manylion yn cael eu trosglwyddo i UKROEd?

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae fy manylion yn cael eu trosglwyddo i UKROEd?

Pan fyddwch yn anfon cyfaddefiad gyrrwr i’r heddlu, byddant yn gwirio a ydych yn gymwys i gael cynnig cwrs yn ôl y system DORS genedlaethol.

Os byddwch yn gymwys, byddant yn cofnodi’r cynnig cwrs ar y system ac yn anfon llythyr cynnig cwrs i chi gan ofyn ichi gofrestru eich manylion yn https://offer.ndors.org.uk .

Gallwch ddarganfod mwy am eich data yn ein Polisi Preifatrwydd yn https://offer.ndors.org.uk/privacy


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content