doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Stay Safe

UKROEd stay safe UKROEd Cadwych yn ddiogel

Croeso i’r Adran Cadwch yn Ddiogel ar Wefan UKROEd.

Yn y fan yma mae’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth bwysig am waith parhaus UKROEd yn ystod COVID-19.

Prif ffocws UKROEd o hyd yw gweithrediad diogel y cyrsiau NDORS sy’n helpu i gadw ein ffyrdd yn ddiogel. Pan oeddem yn methu darparu cyrsiau mewn ystafelloedd dosbarth go iawn, aethom ati i ddatblygu ystafelloedd dosbarth rhithwir/ar-lein i gadw pawb yn ddiogel.

Rydym yn parhau i adolygu ac asesu cyngor y llywodraeth, ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda’r darparwyr cyrsiau i ail gyflwyno cyrsiau’n ddiogel mewn ystafelloedd dosbarth ffisegol, gan barhau i ddarparu cyrsiau rhithwir/ar-lein yn rhan o fodel sy’n cyfuno’r dulliau darparu.

Er mwyn archebu cwrs sy’n cyfateb orau i’ch gofynion – dilynwch y ddolen hon i’r safle archebu – https://offer.ndors.org.uk a dewiswch ddarparydd cwrs i archebu eich cwrs.

I gael rhagor o wybodaeth/arweiniad ar sut i archebu cwrs rhithwir ac am bwy sy’n darparu cyrsiau rhithwir – dilynwch y ddolen hon i’ch helpu unwaith y byddwch yn cyrraedd y safle archebu.

https://www.ukroed.org.uk/howto-online/

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd bob amser. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Page 1 of 1