doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

A yw mynd ar gwrs NDORS yn ddedfryd?

Cwestiynau Cyffredin

A yw mynd ar gwrs NDORS yn ddedfryd?

Na. Mae’r cwrs yn cael ei gynnig gan yr heddlu fel dewis arall yn lle erlyniad ac nid yw’n ddedfryd.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content