doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Cafodd fy nhrwydded yrru ei chyhoeddi y tu allan i’r DU, a yw’n dal yn bosibl i mi fynd ar gwrs?

Cwestiynau Cyffredin

Cafodd fy nhrwydded yrru ei chyhoeddi y tu allan i’r DU, a yw’n dal yn bosibl i mi fynd ar gwrs?

Ydi, efallai y byddwch yn gallu mynd ar gwrs os yw’r drwydded yrru sydd gennych yn addas ar gyfer y math o gerbyd yr oeddech yn ei yrru adeg y drosedd honedig ac os yw’r heddlu’n fodlon eich bod yn gymwys (heb fynychu’r un cwrs o fewn y 3 blynedd ddiwethaf) ac yn cynnig y cwrs i chi.

Nid yw’r ffaith nad oes gennych drwydded Brydeinig yn rhwystr rhag bod yn gymwys.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content