doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Fyddaf i’n cael fy ffilmio neu a fydd rhywun yn tynnu fy llun pan fyddaf ar y cwrs?

Cwestiynau Cyffredin

Fyddaf i’n cael fy ffilmio neu a fydd rhywun yn tynnu fy llun pan fyddaf ar y cwrs?

Na. Mae recordiadau fideo ac atgynhyrchiadau o unrhyw ran o gwrs byw yn cael eu gwahardd, gan gynnwys ‘dashcams’ mewn cerbyd hyfforddwr. Rydym yn llym iawn ynglŷn â diogelu hunaniaeth pobl sy’n mynychu’r cyrsiau rhag unrhyw un sydd heb reswm cyfreithiol dros gael gwybod.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content