doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Mae gen i leoliad a allai fod yn addas i gyflwyno cyrsiau NDORS. Gyda phwy ddylwn i gysylltu?

Cwestiynau Cyffredin

Mae gen i leoliad a allai fod yn addas i gyflwyno cyrsiau NDORS. Gyda phwy ddylwn i gysylltu?

Mae cyrsiau NDORS yn cael eu cynnal ym mhob ardal heddlu ar hyd a lled y Deyrnas Unedig o dan drwydded a roddir gan UKROEd Ltd i ddarparwyr awdurdodedig. Nid yw UKROEd Ltd yn cyflwyno cyrsiau i’r cyhoedd.

Dilynwch y ddolen hon i weld yr holl ddarparwyr cyrsiau a’u manylion cysylltu:

www.ukroed.org.uk/faqs/course-provider-contact-list-november-2022/


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content