doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Nid yw eich gwefan yn derbyn fy manylion na fy rhif trwydded yrru.

Cwestiynau Cyffredin

Nid yw eich gwefan yn derbyn fy manylion na fy rhif trwydded yrru.

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau gyda’ch manylion mynediad/manylion ddim yn cyfateb neu unrhyw gwestiynau sy’n gysylltiedig â’ch gallu i fynychu cwrs digidol neu ystafell ddosbarth, cysylltwch â’r heddlu a anfonodd yr ohebiaeth wreiddiol i chi er mwyn sicrhau eich bod wedi rhoi’r manylion cywir iddynt yn eich Cyfaddefiad Gyrrwr Adran 172 ac i sicrhau fod ganddynt y Rhif Gyrrwr a’r manylion cywir ar eich llythyr Cynnig Cwrs.

Gallwch gysylltu â’r Heddlu drwy ddefnyddio’r manylion cysylltu yn eich llythyr Cynnig Cwrs, neu drwy ffonio’r rhif “101” nad yw’n wasanaeth argyfwng a gofyn am yr adran sy’n delio â Hysbysiadau Cosb Benodedig.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content