doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Os nad ydw i’n mynd ar gwrs a gynigiwyd i mi, allaf i fynd ar gwrs yn y dyfodol?

Cwestiynau Cyffredin

Os nad ydw i’n mynd ar gwrs a gynigiwyd i mi, allaf i fynd ar gwrs yn y dyfodol?

Er bod y cynnig o gael cwrs yn dibynnu’n hollol ar yr Heddlu, os nad ydych wedi bod ar gwrs cyn cyflawni trosedd ac os ydych yn bodloni’r meini prawf perthnasol ar y pryd, byddwch yn gymwys i gael cynnig cwrs.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content