doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Rwyf wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer archebu fy nghwrs

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer archebu fy nghwrs

Cysylltwch â’r heddlu a anfonodd y cynnig cwrs atoch.

Gallwch gysylltu â’r heddlu priodol drwy wneud unrhyw un o’r canlynol:

  • Defnyddio manylion cysylltu’r heddlu yn eich Llythyr Cynnig Cwrs/gohebiaeth gan yr heddlu
  • Drwy wefan yr heddlu
  • Ffonio’r rhif “101” nad yw’n wasanaeth brys a gofyn am yr adran sy’n delio â Hysbysiadau Cosb Benodedig.

Mae’n debyg y bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth o’ch rheswm am fethu’r dyddiad cau, a lle’r heddlu yn unig fydd dewis a allant roi cynnig arall ai peidio.

 

 

 


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content