doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Sawl cleient fydd yn y car yn elfen ‘ar y ffordd’ fy nghwrs?

Cwestiynau Cyffredin

Sawl cleient fydd yn y car yn elfen ‘ar y ffordd’ fy nghwrs?

Fydd dim mwy na dau gleient i bob hyfforddwr mewn unrhyw elfen ‘ar y ffordd’ o gwrs NDORS.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content