doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Allaf i fynd ar gwrs NDORS i leihau fy mhwyntiau cosb cyfredol?

Cwestiynau Cyffredin

Allaf i fynd ar gwrs NDORS i leihau fy mhwyntiau cosb cyfredol?

Na. Allwch chi ddim mynd ar gwrs i leihau eich pwyntiau oherwydd unwaith y byddwch yn cael pwyntiau cosb ar eich trwydded maen nhw’n aros yno am y cyfnod sy’n cael ei bennu gan y gyfraith, oni bai fod llys yn gorchymyn eu bod yn cael eu tynnu yn dilyn apêl lwyddiannus yn erbyn euogfarn.

Cynigir cyrsiau NDORS gan yr heddlu fel dewis arall yn hytrach nag erlyniad a/neu ddirwy a phwyntiau.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content