doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Pryd mae’r dyddiad cychwyn ar gyfer y Rheol 3 blynedd?

Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae’r dyddiad cychwyn ar gyfer y Rheol 3 blynedd?

Unwaith y bydd cleient yn mynd ar gwrs ni fydd yn gallu mynd ar y cwrs penodol hwnnw eto o fewn tair blynedd ar ôl dyddiad y drosedd wreiddiol.

Fodd bynnag, ac fel enghraifft, os yw cleient yn mynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder mae’n bosibl hefyd iddynt gael cynnig Cwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd Cenedlaethol o fewn y tair blynedd gan fod y cyrsiau’n cael eu teilwra’n arbennig ar gyfer problemau penodol, yn seiliedig ar ble y digwyddodd y drosedd.


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content