doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Beth allaf i wneud i baratoi ar gyfer cwrs?

Cwestiynau Cyffredin

Beth allaf i wneud i baratoi ar gyfer cwrs?

Byddwch wedi, neu dylech fod wedi, derbyn gohebiaeth gan y darparydd cwrs a ddewiswyd gennych, yn esbonio beth fydd yn digwydd ar y cwrs. Os bydd gennych ragor o gwestiynau gweler tudalen Cwestiynau Cyffredin darparydd y cwrs yn Cwestiynau Cyffredin | UKROEd a NDORS  o dan yr adran gyda’r pennawd Cael Mynediad i’ch Cwrs a’ch Darparydd Cwrs.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i gysylltu â’ch darparydd cwrs.

Neu dilynwch y ddolen hon i ganfod eich darparydd cwrs a’r manylion cysylltu:

www.ukroed.org.uk/faqs/course-provider-contact-list-november-2022/


Wnaethoch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin?

Os na wnaethoch, gallech gysylltu â ni.


Skip to content