doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Cwestiynau Cyffredin

Porwch ein Cwestiynau Cyffredin isod neu dechreuwch chwilio

Cwestiynau Cyffredin

Adborth

Cael mynediad i’ch Cwrs a’ch Darparydd Cwrs

Cael mynediad i’r Porth Cynnig – Cofrestru ac Archebu Eich Cwrs

Cleientiaid â gofynion ychwanegol

Costau’r Cwrs

Cwestiynau Cyffredinol am gyrsiau.

Methais fy nghwrs
Rwyf angen ail archebu fy nghwrs
A oes pasio neu fethu ar y cyrsiau hyn?
Pam na allaf i fynd ar gwrs arall am y tair blynedd nesaf?
Fe wnes i gyrraedd fy nghwrs yn hwyr a gwrthodwyd i mi fynd arno. Beth ydw i’n wneud nawr?
Pa mor hir yw’r cyrsiau?
Rwyf wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer archebu fy nghwrs
Rwyf eisiau newid dyddiad neu amser fy nghwrs
Mae arnaf angen Cyfieithydd neu Ddehonglydd ar gyfer fy nghwrs. Sut ydw i’n trefnu hyn?
Bwydo ar y fron
Beth ddylwn i wisgo ar gyfer cwrs – Oes gofyniadau arbennig?
A allaf i dalu am fy nghwrs mewn rhandaliadau?
Pa ddulliau talu allaf eu defnyddio i dalu am y cwrs a phryd fydd angen i mi dalu
A fydd mynd ar y cwrs yn cael effaith ar fy yswiriant?
Allaf i fynd ar gwrs NDORS i leihau fy mhwyntiau cosb cyfredol?
A yw mynd ar gwrs NDORS yn ddedfryd?
Sut ydw i’n archebu cwrs?
Os ydw i’n goruchwylio gyrrwr sy’n dysgu sy’n cyflawni trosedd, a fyddaf yn cael cynnig cwrs?
Rydw i wedi archebu cwrs ond dydw i ddim wedi derbyn cadarnhad. Beth ddylwn i wneud?
A yw’n bosibl i rywun fynd ar fwy nag un cwrs mewn 3 blynedd?
Pryd mae’r dyddiad cychwyn ar gyfer y Rheol 3 blynedd?
Sawl cleient fydd yn y car yn elfen ‘ar y ffordd’ fy nghwrs?
Allaf i fynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd os ydw i wedi bod ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder?
Os nad ydw i’n mynd ar gwrs a gynigiwyd i mi, allaf i fynd ar gwrs yn y dyfodol?
Oes raid i mi fynd ar gwrs yn yr ardal lle wnes i gyflawni’r drosedd?
Os ydw i’n mynd ar y cwrs ydw i’n dal i orfod talu dirwy a chael pwyntiau ar fy nhrwydded?
Pryd oedd y tro diwethaf i mi fod ar gwrs?
Beth allaf i wneud i baratoi ar gyfer cwrs?
Safonau ymddygiad
Rydw i wedi colli fy ngohebiaeth gan yr heddlu.
Defnyddio ffôn symudol a dyfeisiau eraill ar gwrs NDORS
Sut mae fy ffi cwrs yn cael ei defnyddio?
Does gen i ddim fy rhif trwydded yrru. Sut allaf i archebu cwrs?
Gofynion dogfennau adnabod ar gyfer cyrsiau
Cafodd fy nhrwydded yrru ei chyhoeddi y tu allan i’r DU, a yw’n dal yn bosibl i mi fynd ar gwrs?
Nid yw fy rhif gyrrwr yn cael ei adnabod. Beth allaf ei wneud?
A oes angen i mi ddod â fy sbectol ar gwrs lle bydd elfen ar y ffordd?
Rydw i wedi colli fy nhrwydded yrru
Fyddaf i’n cael fy ffilmio neu a fydd rhywun yn tynnu fy llun pan fyddaf ar y cwrs?
A yw’n bosibl gwarchod pwy ydw i ar gwrs?
Wedi anghofio/colli Cyfeirnod

Cyrsiau - Mynediad a Gofynion Rhithwir/Ar-lein

Gwneud cwyn

Methu a mynychu/Cwblhau

Mynychu Cwrs

NDORS Cyrsiau

Problemau archebu?

Rheoli Data a Gwybodaeth

Trwyddedau Gyrru

Y dulliau adnabod sydd eu hangen gennych ar gyfer cyrsiau

Yswiriant

Skip to content